MEDYCYNA A PRAWA CZŁOWIEKA

Normy i zasady prawa międzynarodowego, etyki
oraz moralności katolickiej, protestanckiej, żydowskiej,
muzułmańskiej i buddyjskiej

Powrót do strony głównej

Przełożyła: Iwona Kaczyńska

   Książka ta jest plonem wspólnej pracy czołowych uczonych z krajów europejskich, koordynowanej przez Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka (Triest, Włochy). Zawiera analizy 58 spornych przypadków z praktyki medycznej, dokonane z punktów widzenia prawa międzynarodowego, etyki i moralności religijnej. Wśród jej autorów są: Catherine Lalumiere (sekretarz generalny Rady Europy), prof. Guido Gerin (przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka), dr Jacques Metrot (wiceprzewodniczący Europejskiego Centrum Pomocy Medycznej przy Katastrofach i Klęskach Żywiołowych), Michelangela Scalabrino-Spadea (profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu w Mediolanie), Ellio Sgreccia (profesor bioetyki na Katolickim Uniwersytecie "Sacre Coeur" w Rzymie) i inni. Publikacja książki w języku polskim zastała zrealizowana z inicjatywy Europejskiego Sekretariatu Wydawnictw Naukowych, przy współpracy Rady Europy.

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl