Powrót do strony głównej

Problematyczne przypadki z praktyki lekarskiej:

 1. Sztuczne zapłodnienie przy udziale postronnego dawcy
 2. Chirurgiczne leczenie bezpłodności
 3. Matka zastępcza
 4. Sztuczne zapłodnienie w żeńskiej parze homoseksualnej
 5. Dobrowolna sterylizacja kobiet
 6. Dobrowolna sterylizacja mężczyzn
 7. Sterylizacja uwięzionego przestępcy
 8. Odmowa leczenia chorego i cofniętego w rozwoju noworodka
 9. Brak zgody matki na usunięcie chorego płodu
 10. Transplantacja organów (rogówka pobrana od zmarłego)
 11. Protest przeciwko sekcji zwłok z przyczyn religijnych
 12. Udział lekarza w ludobójstwie
 13. Eutanazja "pasywna"
 14. Eutanazja "aktywna"
 15. Intensywna terapia dorosłego
 16. Intensywna terapia dziecka
 17. Tortury
 18. Nieludzkie i poniżające traktowanie
 19. Nadużycie metod psychiatrycznych
 20. Wykonywanie wyroku przez lekarza
 21. Transplantacja organów pobranych od żywego dziecka
 22. Transplantacja organów od dawcy podtrzymywanego sztucznie przy życiu, przy sprzeciwie części rodziny
 23. Transplantacja organów z uwzględnieniem religii zmarłego dawcy
 24. Okaleczenie narządów płciowych
 25. Udział lekarza w obrzezaniu
 26. Eksperymenty bez wiedzy i zgody chorego
 27. Eksperymenty za zgodą chorego
 28. Eksperymenty na płodzie przeznaczonym do aborcji
 29. Eksperymenty na wolontariuszach (kwestia świadomej zgody)
 30. Eksperymenty na więźniach
 31. Eksperymenty na ludziach (kwestia odmowy udziału lekarza)
 32. Eksperymenty genetyczne (manipulacje z fragmentami chromosomu)
 33. Manipulacje genetyczne (propozycja zniszczenia embrionu)
 34. Narkomania
 35. Uzależnienie od leków
 36. Spełnianie przez lekarza obowiązków w warunkach ograniczenia wolności
 37. Dziewictwo (przymusowe badanie)
 38. Ludzie w podeszłym wieku
 39. Imigranci
 40. Pracownicy (żądania pracodawców w stosunku do kobiet)
 41. Pracownicy (niebezpieczne substancje w miejscu pracy)
 42. Prawo do informacji o skutkach leczenia
 43. Prawo do informacji o stanie zdrowia
 44. Obowiązek uzyskania zgody na sterylizację
 45. Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej (epilepsja motorniczego)
 46. Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej (wobec partnera pacjenta chorego na AIDS)
 47. AIDS (test bez wiedzy pacjenta i odmowa wykonania operacji)
 48. AIDS (żądanie pacjenta wyleczenia impotencji)
 49. Osobista odpowiedzialność pacjenta
 50. Badania lekarskie
 51. Brak zgody rodziców na transfuzję krwi
 52. Prawo do zdrowego środowiska
 53. Katastrofy naturalne
 54. Swobodny obieg informacji
 55. Obowiązek uzyskania zgody na operację ratującą życie
 56. Elektroniczne banki danych
 57. Transplantacja organów (pobranie organu od pacjenta w stanie śmierci mózgowej)
 58. Transseksualizm

Powrót do strony głównej

Opracowano na podstawie "Medycyna a prawa człowieka"
- książki wydanej w porozumieniu z Europejskim Sekretariatem ds. Wydawnictw Naukowych (SEPS)
- inicjatorem jej przekładu na język polski - przy współudziale Rady Europy.
Przełożyła Iwona Kaczyńska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Opublikowano w Internecie za zgodą wydawcy.

Oprac.: lek. Jarosław Kosiaty, e-mail: jkosiaty@esculap.pl
Adres serwisu: etyka.doktorzy.pl